I fristående grundskolor nådde 84,8 procent av eleverna (exkl nyinvandrade och elever med okänd bakgrund) i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen 2018/19. För hela riket är siffran 78,9 procent och för kommunala skolor 77,4 procent.

När föräldrarnas utbildningsnivå redovisas visar det att en större andel av eleverna i årskurs 9 på fristående skolor når kunskapskraven i alla ämnen, oavsett föräldrarnas utbildningsnivå.

Även sett till elevernas härkomst är det en större andel elever i fristående skolor som når kunskapskraven i alla ämnen.

Andelen av eleverna i årskurs 9 som 2018/19 blev behöriga till gymnasieskolan var högst i fristående skolor. 91,8 procent av eleverna i fristående skolor blev behöriga till ett gymnasieprogram, i kommunala skolor var det 82,5 procent.

76,2 procent av eleverna i fristående gymnasieskolor avslutade sin utbildning efter tre år 2017.[i] 70,5 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor avslutade gymnasieskolan efter tre år. Riksgenomsnittet är 71,9 procent. Till elever som slutfört gymnasiet räknas elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om 2500 poäng eller fler.

 

 

Vd intervjuar: Johan Norberg om skolföretagande

04 oktober 2023

Många kritiserar den så kallade välfärdskapitalismen inom skolans värld. Och vem är bättre skickad att svara på om friskolesektorn är

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,