Kan alla barn lära sig läsa i lågstadiet? 

Det tror i alla fall grundarna till Stiftelsen LegiLexi. Lyssna till verksamhetschefen Sofia Norén och hör henne berätta om hur Stiftelsen LegiLexis verktyg ger inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Läs mer på LegiLexis webbplats.