Presentationer från årsmöteskonferensen 2019

I samband med årsmötet erbjöds en kostnadsfri heldagskonferens under rubriken ”Vad menas med kvalitet i skolan?” Läs mer om vilka ämnen vi talade om och ladda ner de presentationer som några av talarna visade.

Program

Hur mäter andra länder kvalitet i skolan? Hur hanterar andra länder kvalitetskrav/mål i skolan på nationell nivå
Marie-Hélène Ahnborg, vd IFOUS, ladda ner presentation
Hur ser systemen ut för tillsyns/inspektionsfrågan ur ett internationellt perspektiv? 
Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör Skolinspektionen, ladda ned presentation

Vem/vad avgör vad som är bra kvalitet i svensk skola idag? 
Tobias Krantz, chef utbildning och forskning Svenskt Näringsliv samt ledamot av Skolkommissionen

Panel – Vad är kvalitet för oss som huvudman?
Joakim Gestberg, skolchef Utvecklingspedagogik Sverige AB
Maria Jacky, Lingua Montessori
Jan Vikström, Lärande i Sverige AB, ladda ned presentation
Meeri Wasberg, KSO /app/uploads/imported/Jan-Vikstrom—huvudmannens-syn-pa-kvalitet.pdfHaninge kommun (S)

Panel – Individperspektiv – Vilka kvalitetskrav ska finnas i ett skolvalssystem? 
Dany Kessel, forskare Södertörns högskola, ladda ned presentation
Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer
Lotta Valentin, enhetschef Nacka kommun, utbildningsenheten

Panel – Vad ska nationella kvalitetskrav bestå av?
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
Gabriel H Sahlgren, forskare IFN, ladda ned presentation
Karin Dahlman-Wright, prorektor Karolinska Institutet, ansvarig för kvalitetsfrågor

Anförande Jan Björklund, partiledare Liberalerna