Vinster och valfrihet i välfärden

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM | EN SIFO-undersökning beställd av Entreprenörskapsforum visar att över hälften av svenskarna överskattar välfärdsföretagens vinster. När de informeras om de verkliga vinstnivåerna tycker över hälften att de är för låga eller lagom.

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är lagom eller för låga, 46 respektive 7 procent. Resultaten i SIFO-undersökningen, som genomförts på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar även att både valfrihet och kvalitet värderas högt.

Ladda ner hela rapporten här (nytt fönster)