Kvalitetsdebatten får inte förenklas

23 augusti 2018

De kanske viktigaste följderna av att vi har friskolor och skolval är att debatten om kunskap, resultat och skolkvalitet lever

I 5 av de totalt 10 olika sammansättningarna är lärartätheten högre i friskolor. Varför då?

05 juni 2015

Att jämföra lärartäthet mellan skolor som har olika kombinationer av årskurser är som att jämföra äpplen och päron.