03 november 2023
    
   Skolministern fick en fråga på pressträffen om vår rapport ”Är friskolorna överkompenserade?” och där hennes svar var att SKR har kritiserat den beräkning som finns i rapporten. Det kan vara på sin plats att här kommentera att i den replik som skrevs med anledning av SKR:s kritik så konstaterade Mikaela Valtersson och Per-Arne Andersson att SKR var helt fel ute i sin kritik av beräkningarna.
    
   Nu till pressmeddelandet.

   I dag har regeringens skolpengsutredning presenterats. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men understryker att friskolornas elever måste behandlas rättvist när skolpeng fördelas.

   Utbildningsdepartementet har under fredagen tillkännagivit direktiven för den utredning som ska titta närmare på skolpengssystemet. Friskolornas riksförbund ser positivt på flera av direktiven.

   – Det är viktigt med en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader. Nyligen släppte vi rapporten
   Är friskolorna överkompenserade?, som svart på vitt visar att 30 av 32 granskade kommuner, i strid med lagen, undantar avsevärda ekonomiska resurser innan de beräknar skolpengen. Det drabbar friskolornas elever.

   – Dessutom visar vår rapport att transparensen är mycket bristfällig i samtliga dessa kommuner. Det är bra att skolpengsutredningen nu ska gå till botten med dessa problem, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

   Rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” visar att friskolornas elever i genomsnitt får 17 000 kronor per elev och år mindre i skolpeng. Av dessa pengar går 11 000 kronor inte att förklara med att kommunerna har ett bredare uppdrag, där bland annat ansvaret att kunna placera alla barn i skola ingår.

   – Kommunerna undanhåller pengar för de elever som gjort ett aktivt skolval. Det är bra att utredningen ska överväga sanktioner mot de kommuner som inte satsar tillräckligt mycket enligt den nationellt bindande skolpengsnormen. Samtidigt lämnar regeringen dörren öppen för kommuner att satsa mindre på friskoleelevernas utbildning, säger Ulla Hamilton.

   Trots att utredningsdirektiven talar om vikten av likvärdighet ingår där också möjligheten för kommuner att tilldela sina egna skolor mer pengar än friskolor.

   – Det är inte likvärdigt. Vill en kommun satsa på skolan ska de göra det för alla elever. Med det här direktivet skulle eleverna som går i friskolor kunna gå miste om sådana satsningar, säger Ulla Hamilton.

   Friskolornas riksförbund ställer sig positivt till andra delar i utredningsdirektiven.

   – Det är mycket glädjande att utredningen ska se över tilläggsbeloppen och situationen för resursskolor som tar emot elever med särskilda behov. De eleverna är i dag utsatta för stora orättvisor. Det är också utmärkt att systemet för ersättning för mervärdesskatt ska ses över, säger Ulla Hamilton.

    

   Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

   01 december 2023

   Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

   Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

   30 november 2023

   Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

   Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

   29 november 2023

   Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

   Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

   24 november 2023

   I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den