03 november 2023
    
   Skolministern fick en fråga på pressträffen om vår rapport ”Är friskolorna överkompenserade?” och där hennes svar var att SKR har kritiserat den beräkning som finns i rapporten. Det kan vara på sin plats att här kommentera att i den replik som skrevs med anledning av SKR:s kritik så konstaterade Mikaela Valtersson och Per-Arne Andersson att SKR var helt fel ute i sin kritik av beräkningarna.
    
   Nu till pressmeddelandet.

   I dag har regeringens skolpengsutredning presenterats. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men understryker att friskolornas elever måste behandlas rättvist när skolpeng fördelas.

   Utbildningsdepartementet har under fredagen tillkännagivit direktiven för den utredning som ska titta närmare på skolpengssystemet. Friskolornas riksförbund ser positivt på flera av direktiven.

   – Det är viktigt med en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader. Nyligen släppte vi rapporten
   Är friskolorna överkompenserade?, som svart på vitt visar att 30 av 32 granskade kommuner, i strid med lagen, undantar avsevärda ekonomiska resurser innan de beräknar skolpengen. Det drabbar friskolornas elever.

   – Dessutom visar vår rapport att transparensen är mycket bristfällig i samtliga dessa kommuner. Det är bra att skolpengsutredningen nu ska gå till botten med dessa problem, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

   Rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?” visar att friskolornas elever i genomsnitt får 17 000 kronor per elev och år mindre i skolpeng. Av dessa pengar går 11 000 kronor inte att förklara med att kommunerna har ett bredare uppdrag, där bland annat ansvaret att kunna placera alla barn i skola ingår.

   – Kommunerna undanhåller pengar för de elever som gjort ett aktivt skolval. Det är bra att utredningen ska överväga sanktioner mot de kommuner som inte satsar tillräckligt mycket enligt den nationellt bindande skolpengsnormen. Samtidigt lämnar regeringen dörren öppen för kommuner att satsa mindre på friskoleelevernas utbildning, säger Ulla Hamilton.

   Trots att utredningsdirektiven talar om vikten av likvärdighet ingår där också möjligheten för kommuner att tilldela sina egna skolor mer pengar än friskolor.

   – Det är inte likvärdigt. Vill en kommun satsa på skolan ska de göra det för alla elever. Med det här direktivet skulle eleverna som går i friskolor kunna gå miste om sådana satsningar, säger Ulla Hamilton.

   Friskolornas riksförbund ställer sig positivt till andra delar i utredningsdirektiven.

   – Det är mycket glädjande att utredningen ska se över tilläggsbeloppen och situationen för resursskolor som tar emot elever med särskilda behov. De eleverna är i dag utsatta för stora orättvisor. Det är också utmärkt att systemet för ersättning för mervärdesskatt ska ses över, säger Ulla Hamilton.

    

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,