16 december 2022

Ett förhandstillstånd som förenklar

Skolkopieringsavtalet är ett tillstånd som underlättar när lärare och elever kopierar och delar upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för undervisningen. Avtalet ger rätt att i begränsad omfattning kopiera och dela publicerade texter, bilder och noter från hela världen. Till exempel från webben, tidningar, tidskrifter, digitala publikationer, läroböcker, fackböcker med mera. Du kan läsa mer om hur du tecknar avtal här.

Utan tillstånd från de som har rättigheterna är det inte tillåtet för lärare och elever att kopiera och dela för undervisningen – därför rekommenderar Friskolornas riksförbund sina medlemmar att teckna skolkopieringsavtal.

Laglig användning av skyddat material i friskolan

Det förhandstillstånd som tecknas genom Bonus Copyright Access är resultatet av att man lagstiftningsvägen ansett det nödvändigt att underlätta skolornas möjlighet att klarera rättigheter.

Det skulle inte vara praktiskt hanterbart för varken skolor eller rättighetshavare om varje tillstånd skulle förhandlas individuellt med alla svenska och utländska författare, översättare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, läromedelsproducenter, musikförlag, tidningsutgivare etc. som berörs av användningen.

Teckna avtal

Kontakta Bonus Copyright Access (Bonus), för att teckna skolkopieringsavtal de nås via e-post: info@bonuscopyright.se och telefon: 08-545 429 00.

Bonus administrerar skolkopieringsavtalet på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. I det arbetet ingår årliga skolundersökningar för att kartlägga hur lärare kopierar och delar. I samband med årets undersökning genomfördes också fokusgrupper som tydligt visade att lärare både behöver och vill ha mer information och kunskap om upphovsrätt och skolkopieringsavtalet. Några av insikterna:

  • Upphovsrätt uppfattas som krångligt
  • Svårt att veta vad som gäller för material på internet
  • Lärarna vill vara goda förebilder, men kämpar med resursproblem
  • Många blir lättade när man märker att avtalet är generöst
  • Oklart kring vad avtalet innebär utöver 15/15-regeln
  • Tydlig information och klara direktiv efterfrågas, gärna från rektor eller huvudman

För att adressera dessa utmaningar och behov har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen nu tagit fram ett omfattande informations- och utbildningspaket för både lärare och elever. Materialet inkluderar affisch, guider, tipslänkar, kunskapstest och presentationsmaterial med övningar för APT eller lektion.

Du kan läsa mer och ladda ned materialet här.

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt