16 december 2022

Ett förhandstillstånd som förenklar

Skolkopieringsavtalet är ett tillstånd som underlättar när lärare och elever kopierar och delar upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för undervisningen. Avtalet ger rätt att i begränsad omfattning kopiera och dela publicerade texter, bilder och noter från hela världen. Till exempel från webben, tidningar, tidskrifter, digitala publikationer, läroböcker, fackböcker med mera. Du kan läsa mer om hur du tecknar avtal här.

Utan tillstånd från de som har rättigheterna är det inte tillåtet för lärare och elever att kopiera och dela för undervisningen – därför rekommenderar Friskolornas riksförbund sina medlemmar att teckna skolkopieringsavtal.

Laglig användning av skyddat material i friskolan

Det förhandstillstånd som tecknas genom Bonus Copyright Access är resultatet av att man lagstiftningsvägen ansett det nödvändigt att underlätta skolornas möjlighet att klarera rättigheter.

Det skulle inte vara praktiskt hanterbart för varken skolor eller rättighetshavare om varje tillstånd skulle förhandlas individuellt med alla svenska och utländska författare, översättare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, läromedelsproducenter, musikförlag, tidningsutgivare etc. som berörs av användningen.

Teckna avtal

Kontakta Bonus Copyright Access (Bonus), för att teckna skolkopieringsavtal de nås via e-post: info@bonuscopyright.se och telefon: 08-545 429 00.

Bonus administrerar skolkopieringsavtalet på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. I det arbetet ingår årliga skolundersökningar för att kartlägga hur lärare kopierar och delar. I samband med årets undersökning genomfördes också fokusgrupper som tydligt visade att lärare både behöver och vill ha mer information och kunskap om upphovsrätt och skolkopieringsavtalet. Några av insikterna:

  • Upphovsrätt uppfattas som krångligt
  • Svårt att veta vad som gäller för material på internet
  • Lärarna vill vara goda förebilder, men kämpar med resursproblem
  • Många blir lättade när man märker att avtalet är generöst
  • Oklart kring vad avtalet innebär utöver 15/15-regeln
  • Tydlig information och klara direktiv efterfrågas, gärna från rektor eller huvudman

För att adressera dessa utmaningar och behov har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen nu tagit fram ett omfattande informations- och utbildningspaket för både lärare och elever. Materialet inkluderar affisch, guider, tipslänkar, kunskapstest och presentationsmaterial med övningar för APT eller lektion.

Du kan läsa mer och ladda ned materialet här.

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.