Beställ boken ”Ett fönster öppnades – från enhetsskola till valfrihet och mångfald”

När friskolereformen genomfördes 1992 upplevde många i skolvärlden det som att ett fönster öppnades och frisk luft blåste in. Efter decennier av offentligt monopol växte en mångfald av skolor med olika pedagogiska inriktningar fram. Den skolpeng som knöts till varje elev gjorde att landets föräldrar fick större frihet att själva bestämma vilken skola deras barn skulle gå i. Och för pedagoger och skolledare innebar förändringen att de nu kunde välja mellan olika arbetsgivare.

 

Boken ”Ett fönster öppnades  – från enhetsskola till valfrihet och mångfald” berättar om friskolornas framväxt och utveckling – i ett längre perspektiv än bara de 30 år som gått sedan friskolereformen.

Fyll i formuläret och beställ ditt eget exemplar. Boken kostar 220 kronor och du faktureras i samband med leverans.