SPAR – Möjlighet att enkelt få ut uppgifter om elevers vårdnadshavare

Fristående förskolor och skolor har sedan förra året möjlighet att elektroniskt via SPAR få tillgång till uppgifter om vem som är barns vårdnadshavare. Vi har fått frågor om vårdnadshavare i vår rådgivning och vill därför påminna om den här möjligheten som ju underlättar för er. Det är viktigt att ha kunskap om vilka som är […]