10 januari 2022
Fristående förskolor och skolor har sedan förra året möjlighet att elektroniskt via SPAR få tillgång till uppgifter om vem som är barns vårdnadshavare. Vi har fått frågor om vårdnadshavare i vår rådgivning och vill därför påminna om den här möjligheten som ju underlättar för er.
Den här sidan kan bara läsas av våra inloggade medlemmar.

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det