KRAFT Ledar­utveckling

I samarbete med KRAFT Ledarutveckling erbjuder Friskolornas riksförbund förbundets medlemmar möjlighet till ledar- och verksamhetsutveckling.

KRAFT Ledarutveckling jobbar med hållbart och långsiktigt ledarskap som utgår från den egna verksamheten och det uppdrag man har. Vi kombinerar träning, teori och erfarenhetsutbyte. Fokus ligger på att jobba med och i sin egen vardag för att åstadkomma utveckling som är bestående och ger resultat.

”Vi tränar ledare och chefer att få struktur, att nå sina mål och förbättra sitt resultat genom att jobba med mål, prioriteringar och handlingsplaner – som resulterar i bättre resultat, nöjda medarbetare, trygga och modiga ledare som hinner göra det dom verkligen vill”

Vi arbetar konkret, framåt, tydligt och vi gör!

 

För friskolorna erbjuder vi

* Ledarutvecklingsprogram för chefer/skolledare/rektorer/lärare/andra ledare

* Utvecklingsprogram för styrelser

* Utvecklingsprogram för ledningsgrupper

* Tidsseminarium

 

Ledarutvecklingsprogram för chefer/skolledare/rektorer/lärare/andra ledare

Programmet innebär träning i 6 månader, ett möte per månad och innehåller

– Mitt ledarskap

– Mål och planer

– Tid och prioriteringar

– Jag som person – mitt beteende

– Att leda medarbetare

– Min fortsatta utveckling

 

Utvecklingsprogram för styrelser

Mål för utveckling av styrelsearbetet är att:

* Skapa samsyn i styrelsen avseende strategiska frågor

* Stärka samarbetet och styrelsen som team

* Tydliggöra styrelsens roll och ansvar samt gränsdragning mot det operativa arbetet

Programmet genomförs under två halvdagar

 

Utvecklingsprogram för ledningsgrupper

Mål för utveckling av ledningsgruppsarbetet är att:

* Skapa samsyn i ledningsgruppen

* Tydliggöra mål och planer samt skapa handlingskraft för genomförande

* Stärka samarbetet och ledningsgruppen som team

Programmet genomförs under fyra halvdagar alt två heldagar

 

Tidsseminarium

Ett halvdagsseminarium med fokus på tid.  Målet är att få alla att använda tiden till rätt saker och prioritera rätt och därmed få tid att göra det som är viktigt, både i jobbet och privat.

 

Medarbetarskap

För att ännu bättre effekt och kraft i organisationen kan ovanstående kompletteras med utveckling av alla medarbetare och medarbetarskapet.

Vi skräddarsyr även andra lösningar och utvecklingsinsatser efter behov

Människor som vet vad de ska göra, har roligt och mår bra – presterar bäst!

 

Erbjudande till medlemmar i Friskolornas riksförbund:

Ledarutvecklingsprogram

* 10% rabatt på ordinarie priser alternativt 1 möte extra i ledarutvecklingsprogrammet

 

PersonProfilAnalyser (DISC) – självskattning som visar beteende och styrkor

* 40% rabatt på ordinarie pris

 

Utvecklingsprogram styrelser

* 10% rabatt på ordinarie priser

 

Utvecklingsprogram ledningsgrupper

* 10% rabatt på ordinarie priser

 

Tidsseminarium

* 10% rabatt på ordinarie priser

 

Läs mer om KRAFT Ledarutveckling på www.kraftledarutveckling.se

Kontakt

kraft@kraftledarutveckling.se

Telefon

Inga-Lill Holmgren 070-6542865

Marianne Aava 070-5234332