05 oktober 2020

Nu gäller nya riktlinjer kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare. För vuxna är detta ett viktigt förtydligande då det nu finns möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan.

Läkare beordrar alltså i det positiva provsvaret att anhöriga i hushållet enligt smittskyddslagen ska vistas hemma en viss tid och undvika kontakter med andra etc. Detta typiskt upp till en vecka om inte fler i hushållet blir sjuka. I deras modelleringar rörde det sig om t ex cirka 200 barn i Stockholm under en given dag.

I förskola: Barn kan ändå gå till förskola då de i mycket liten utsträckning alls blir sjuka. Detta under förutsättning att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt, d.v.s. inte via kollektivtrafik, inte inomhuslämning etc. Bil funkar ofta, åka med grannar etc likaså. Går det inte att få till lämning får barnen vara hemma sjukskriven i princip, men lyder inte formellt under kravet att vara i hemmet.

I grundskola och skolformer som lyder under skolplikt: Eleverna kan gå till skolan då de i liten utsträckning blir sjuka och därmed smittbärande. I övrigt ska de distansera sig socialt och ska inte vara med kompisar, gå till fritids, eller vara på andra aktiviteter. Läkarens beslut enligt smittskyddslagen undantar alltså de som har skolplikt. Om föräldrar inte kan ordna med nödvändig hämtning och lämning enligt samma logik som ovan under förskola (för de yngre barnen i denna kategori), får de vara hemma. Enligt förordning 2020:115 paragraf 11a kan skolan anordna alternativ undervisning om de anser att det är möjligt, då detta är en ”personlig situation som följer av covid-19”. D.v.s. samma som om man själv är sjuk, eller misstänkt sjuk i covid. Observera att detta enligt modelleringarna är bara en mindre del av de som redan idag är hemma för olika förkylningar.

I gymnasiet: Läkares föreläggande om anhöriga i hushållet gäller utan undantag. Eleven ska inte gå till skolan under den tid som läkares beslut anger, ofta upp till en vecka. Samma regler som vid misstänkt covid vid förkylning gäller och huvudmannen kan erbjuda alternativ undervisning. På gymnasiet finns upparbetade rutiner för detta i högre utsträckning än för yngre barn.

Läs frågor och svar på Skolverkets webbplats här och mer på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den