Skolmiljarden – vad innebär det för friskolorna

03 mars 2021

Regeringen har beslutat om att fördela ut en miljard kronor i extra stöd för de merkostnader som kan uppstå pga.

Coronaviruset: Aktuell information riktad till medlemmar

03 mars 2021

Här kan du läsa all ny information om Coronaviruset

Västerås – ett gott exempel på smittskydds-samarbete under pandemin

26 februari 2021

Vi intervjuade Sofia Guclu-Nordin, rektor och Anna-Lena Stenlund, biträdande rektor på Pilträdsskolan i Västerås som berättade mer om hur samarbetet

3 MARS – Webbkonferens för skolans huvudmän med anledning av pandemin

25 februari 2021

SKR, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Skolverket bjuder in till en webbkonferens med fokus på aktuella frågor och erfarenhetsutbyte

Hushållskarantän vid Covid-19

05 oktober 2020

Nu gäller nya riktlinjer kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta

Skolstart – vad gäller nu?

27 augusti 2020 Huvudregeln är att all undervisning ska ske i skolan med hänsyn till Folkhälsomyndigheten rekommendationer. Det finns inga enkla regler för hur verksamheten ska bedrivas i varje skola, besluten måste fattas

Distansstudier, i gymnasieskolan, ska minska trängsel i kollektivtrafiken

16 juli 2020 Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan togs bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan i höst återvända till skolans lokaler. Dock riskerar resandet, framför allt under rusningstrafik, öka

Sjung om studentens lyckliga dar – men i mindre grupper!

29 april 2020 Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer för hur studentfirandet kan gå till i coronatider. Ett visst firande går bra; i mindre grupper, utomhus och med färre samlade åskådare så att det

Viktigt med samverkan för barnens och elevernas bästa

08 april 2020 SKR, Friskolornas riksförbund och Ideburna Skolors Riksförbund skriver i ett gemensamt uttalande om behovet av samarbete och samförstånd mellan kommuner och enskilda huvudmän inom skolväsendet

Påverkar begränsningarna av allmänna sammankomster skolorna?

30 mars 2020 Regeringen beslutade idag, den 27 mars, om att begränsa antalet deltagare i allmänna ankomster och offentliga tillställningar till 50. Förordningen gäller från och med söndag 29 mars och tills vidare,