Dom i Kammarrätten om att förskolor ska betala för blöjor, inte föräldrarna

I förra veckan berättade vi om Kammarrättens i Stockholm dom om att blöjor ska ingå i maxtaxan och att förskolor därför inte får kräva att föräldrar ska betala ytterligare för blöjorna. Kammarrätten i Stockholm fast att blöjor utgörs av en så viktig del av omsorgen i förskolan att den ska ingå i den verksamhet som […]