Stockholms stad får bannor av Skolinspektionen för felaktiga pengbeslut

Här är ytterligare ett beslut från Skolinspektionen, där de riktar kritik mot en kommun för felaktigt utformade pengbeslut. Det framgår inte tydligt av besluten att de är ställda till den enskilde huvudmannen utan är generellt fattade för alla verksamheter, i det här fallet fristående förskolor, och därför går besluten inte att överklaga enligt förvaltningslagen. Läs beslutet om korrekt pengbeslut.

Förbundet informerade redan 2018 Skolinspektionen om problemen med kommuner som inte fattar korrekta pengbeslut, efter att ha gått igenom samtliga kommuners pengbeslut och när dessa fattats. Resultaten finns sammanställda i rapporten Tid för lagliga pengbeslut.

Skolinspektionen uppmanade då de fristående förskolorna och skolorna att i första hand begära ut ett nytt, korrekt beslut från kommunen, och om det inte skedde uppmanade myndigheten friskolorna att göra en anmälan till Skolinspektionen. Här är alltså ett sådant kritikbeslut från myndigheten!