20 augusti 2019

Här är ytterligare ett beslut från Skolinspektionen, där de riktar kritik mot en kommun för felaktigt utformade pengbeslut. Det framgår inte tydligt av besluten att de är ställda till den enskilde huvudmannen utan är generellt fattade för alla verksamheter, i det här fallet fristående förskolor, och därför går besluten inte att överklaga enligt förvaltningslagen. Läs beslutet om korrekt pengbeslut.

Förbundet informerade redan 2018 Skolinspektionen om problemen med kommuner som inte fattar korrekta pengbeslut, efter att ha gått igenom samtliga kommuners pengbeslut och när dessa fattats. Resultaten finns sammanställda i rapporten Tid för lagliga pengbeslut.

Skolinspektionen uppmanade då de fristående förskolorna och skolorna att i första hand begära ut ett nytt, korrekt beslut från kommunen, och om det inte skedde uppmanade myndigheten friskolorna att göra en anmälan till Skolinspektionen. Här är alltså ett sådant kritikbeslut från myndigheten!

På förbundet har vi också en mall för hur du kan kräva ett korrekt utformat beslut från kommunen. Den finns att ladda ned här.

Frukostseminarium 7/12: Så kan skolan bidra till att bekämpa gängen

22 november 2023

Gängbrottsligheten har trängt sig in även i skolans värld. Barn i mellanstadieåldern rekryteras som knarksäljare, kurirer och torpeder. Elever är

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Friskolornas elever förtjänar rättvisa villkor

03 november 2023

På morgonen, fredagen den 3 november, presenterades regeringens skolpengsutredning. Friskolornas riksförbund välkomnar en ordentlig genomlysning av kommunernas faktiska skolkostnader, men

P4 Gävleborg om skolpengsrapporten

25 oktober 2023

P4 Gävleborg uppmärksammar att Gävle kommun, tillsammans med Helsingborg, faller bäst ut i rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?”. Av 32 granskade