FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg skolpeng. Var fjärde kommun fattar också beslut om skolpeng för sent. Det visar en ny undersökning av Friskolornas riksförbund.

tidforlagliga.jpgLadda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

6 av 10 kommuner gjorde fel när de beslutade om skolpeng till friskolor för 2017. Det visar en ny undersökning av Friskolornas riksförbund.

De fel som många kommuner gör är att de inte riktar beslutet till den skola det rör, eller att de inte fattar beslut över huvud taget. När beslut inte tas korrekt kan friskolan inte använda sin rätt att överklaga beslutet och konsekvensen kan bli att skolan inte får full finansiering av kommunen för elevernas utbildning.

En dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i juni 2017 har tydliggjort att det är omöjligt för domstolarna att pröva felaktigt utformade skolpengsbeslut.

Undersökningen visar dessutom att många kommuner fattade sina skolpengsbeslut för sent. Det ska ske innan årsskiftet. Trots detta har var fjärde kommun fattat sitt beslut när nya året redan börjat, 15 kommuner så sent som i mars eller senare. Och många kommuner lät också friskolorna vänta länge på besked om skolpengsbeslut, efter att de tagits.

Friskolornas riksförbund föreslår flera åtgärder för att säkerställa att kommunerna att gör rätt:

  1. Ge kommunrevisorerna i uppdrag att granska lagligheten i nämndernas beslut
  2. Ge Skolinspektionen i uppdrag att granska hur kommunerna lever upp till likabehandlingsprincipen
  3. Inför sanktioner för kommuner som gör fel

 

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå

Grundskoleenkäten – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola

27 juni 2017

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt.

Förbjuda vinst i friskolor är inte prioriterad fråga hos allmänheten

14 mars 2017

IPSOS 2017 | Vinstfrågan kommer långt ner på listan över allmänhetens önskade åtgärder i skolan. Det visar en ny undersökning