Nu finns de tekniska kraven för nationella prov från 2022

Datorer eller surfplattor med tangentbord, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Det är exempel ur de tekniska kraven för att genomföra digitala nationella prov från och med 2022 som Skolverket nu har presenterat.

dnp.jpg

Delar av de nationelle proven genomfördes digitalt redan hösten 2018 och en försöksverksamhet med 100 skolor som testar fullständigt digitala nationella prov pågår just nu. Men 2022 ska alla landets skolor genomföra helt digitala nationella prov.

De nationella proven kommer att vara utformade på ett nytt sätt när de digitaliseras, de kommer inte vara pappersprov som förs över till digital form. Proven kommer innehålla ljud och video som ställer krav på den tekniska utrustningen och infrastrukturen.

Datorer eller surfplattor med tangentbord och en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Det är exempel på tekniska förutsättningar som alla skolor behöver ha på plats när digitala nationella prov införs 2022.

Förutom de tekniska förutsättningarna kommer alla skolor behöva ha en digital kompetens och en organisation som klarar av att proven genomförs digitalt.

Tekniska krav som Skolverket gick ut med i januari 2019:

  • En stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs ska kunna göra proven som bland annat innehåller ljud- och filmmaterial.
  • Skolan ska ha tillräckligt många datorer (bärbara eller stationära) eller surfplattor så att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs kan genomföra proven samtidigt.
  • De operativsystem som kan användas är Windows, iOS, MacOS, Android och Chrome OS.
  • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
  • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
  • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
  • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
  • Datorerna eller surfplattorna ska ha någon av de vanligaste webbläsarna installerad. Webbläsaren ska ha den senaste tillgängliga uppdateringen.
  • Skolorna behöver ha en säker tjänst för identitetshantering för inloggning till proven.

Mycket av den prestanda som krävs är tydligt, men inte allt. Det framgår inte vad som menas med en ”stabil” och ”dimensionerad” internetuppkoppling. Vilken bandbredd innebär det och klarar provet att internetuppkopplingen förloras en liten stund över huvud taget?

Att ”skolorna behöver en säker tjänst för identitetshantering vid inloggning” innebär att skolan måste vara ansluten till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en lösning som skolan är ansluten till för att säkerställa att en uppsättning krav och standarder uppfylls och som säkerställer att den som försöker logga in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation. En identitetsfederation används redan idag t ex för att elever ska kunna använda digitala läromedel utan att behöva en ny inloggning hos varje leverantör.

Skolverket avser att skolor ska kunna genomföra ett demoprov för att säkerställa att det går att genomföra digitala proven innan de riktiga proven ska göras.

Läs mer om tekniska krav för digitala nationella prov

Läs mer om identitetsfederation