Undervisning ger mindre nätmobbning

Många elever får undervisning i digital kompetens. Men samtidigt är det inte alla som får det, och de som får det får det inte alltid regelbundet. Det visar rapporten Skolbarnen och internet 2018 från Internetstiftelsen.

Rapporten Skolbarnen och internet 2018 visar att många svenska elever får undervisning i digital kompetens, såsom källkritik, skydd mot kränkningar på nätet och programmering.

Men tyvärr visar rapporten också att undervisningen inte når alla. Hälften av eleverna har exempelvis inte kommit igång med programmering. Få elever får också undervisning regelbundet i digital kompetens.

Att undervisningen kan ge resultat visar exempelvis sambandet mellan att de som får undervisning om skydd mot kränkningar på nätet också är mindre utsatta för nätmobbning än andra.

Tillgång till utrustning är också viktigt. Rapporten visar att de som har en egen dator via skolan bedömer sin digitala kompetens som högre än andra.

Skolbarnen och internet ges ut av Internetstiftelsen i Sverige.

Ladda ner rapporten här (nytt fönster)

Skolbarnenochinternet2018.JPG

Ur rapporten Skolbarnen och internet 2018 (Internetstiftelsen)