Selfie hjälper digitaliseringen i skolan

EU-kommissionen har tagit initiativ till att utveckla Selfie. Selfie är ett forskningsbaserat verktyg för som hjälper skolor att utveckla sin digitalisering. Verktyget är kostnadsfritt och används helt anonymt.

Bild: Europeiska Kommissionen

Med verktyget Selfie* kan skolor kostnadsfritt få hjälp med att utvärdera sin digitalisering. Via korta påståenden som besvaras samlar Selfie anonymt in elevers, lärares och skolledares åsikter om hur teknik används på deras skola. Därefter genereras en rapport med slutsatser som skolan kan använda för diskussioner om hur tekniken stöder undervisning, lärande och elevbedömning på skolan och för att utarbeta en handlingsplan och sätta upp prioriteringar. Rapporten tillhör bara skolan kan inte ses av någon annan – om skolan inte själv väljer att dela rapporten.

Utvecklat av och för skolor

Selfie är ett initiativ från EU-kommissionen och har utvecklats i nära samarbete med en grupp experter från skolor, utbildningsministerier och forskningsinstitut i hela Europa. Skolledare, lärare och elever har varit med redan från start och 67 000 personer från 650 skolor i hela Europa deltog i pilottestningen. Verktyget har testats i årskurs 1 – 6 för att det ska förstås av yngre elever och det finns på alla de 24 officiella EU-språken.

Här hittar du Selfie (öppnas i nytt fönster)

*Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (Eget begrundande av effektivt lärande genom att främja användning av innovativ utbildningsteknik).