EU-kommissionen har tagit initiativ till att utveckla Selfie. Selfie är ett forskningsbaserat verktyg för som hjälper skolor att utveckla sin digitalisering. Verktyget är kostnadsfritt och används helt anonymt.

Bild: Europeiska Kommissionen

Med verktyget Selfie* kan skolor kostnadsfritt få hjälp med att utvärdera sin digitalisering. Via korta påståenden som besvaras samlar Selfie anonymt in elevers, lärares och skolledares åsikter om hur teknik används på deras skola. Därefter genereras en rapport med slutsatser som skolan kan använda för diskussioner om hur tekniken stöder undervisning, lärande och elevbedömning på skolan och för att utarbeta en handlingsplan och sätta upp prioriteringar. Rapporten tillhör bara skolan kan inte ses av någon annan – om skolan inte själv väljer att dela rapporten.

Utvecklat av och för skolor

Selfie är ett initiativ från EU-kommissionen och har utvecklats i nära samarbete med en grupp experter från skolor, utbildningsministerier och forskningsinstitut i hela Europa. Skolledare, lärare och elever har varit med redan från start och 67 000 personer från 650 skolor i hela Europa deltog i pilottestningen. Verktyget har testats i årskurs 1 – 6 för att det ska förstås av yngre elever och det finns på alla de 24 officiella EU-språken.

Här hittar du Selfie (öppnas i nytt fönster)

*Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (Eget begrundande av effektivt lärande genom att främja användning av innovativ utbildningsteknik).

 

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I