14 mars 2018

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) förtydligar nu att enskilda beslut krävs om bidrag till friskolor. Det efter att Friskolornas riksförbund visat att 6 av 10 kommuner gjorde fel 2017.

tflbeffekt.jpg

Tidigare i år kunde Friskolornas riksförbund i rapporten "Tid för lagliga bidragsbeslut" visa att 6 av 10 kommuner gjorde fel i samband med betalning av bidrag till fristående förskolor och skolor 2017. Felen handlade om att kommunerna inte fattade enskilda beslut om bidrag som går att överklaga i sak och om för sent fattade beslut.

Bland andra tidningen Dagens Samhälle som vänder sig till chefer och politiker i kommuner skrev om rapporten och Maria Stockhaus (M) frågade ut utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) i riksdagen.

Nu har också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vidtagit åtgärder gentemot sina medlemmar, kommunerna. SKL skriver på sin webbplats att ”enskilda beslut krävs om bidrag till friskolor” och att de kommer att uppdatera sitt cirkulär om hanteringen av bidragsbeslut.

Friskolornas riksförbund har dessutom gjort en formell anmälan till Skolinspektionen av de kommuner som i undersökningen svarat att de inte fattat enskilda beslut om bidrag.

 

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta