14 mars 2018

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) förtydligar nu att enskilda beslut krävs om bidrag till friskolor. Det efter att Friskolornas riksförbund visat att 6 av 10 kommuner gjorde fel 2017.

tflbeffekt.jpg

Tidigare i år kunde Friskolornas riksförbund i rapporten "Tid för lagliga bidragsbeslut" visa att 6 av 10 kommuner gjorde fel i samband med betalning av bidrag till fristående förskolor och skolor 2017. Felen handlade om att kommunerna inte fattade enskilda beslut om bidrag som går att överklaga i sak och om för sent fattade beslut.

Bland andra tidningen Dagens Samhälle som vänder sig till chefer och politiker i kommuner skrev om rapporten och Maria Stockhaus (M) frågade ut utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) i riksdagen.

Nu har också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vidtagit åtgärder gentemot sina medlemmar, kommunerna. SKL skriver på sin webbplats att ”enskilda beslut krävs om bidrag till friskolor” och att de kommer att uppdatera sitt cirkulär om hanteringen av bidragsbeslut.

Friskolornas riksförbund har dessutom gjort en formell anmälan till Skolinspektionen av de kommuner som i undersökningen svarat att de inte fattat enskilda beslut om bidrag.

 

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I