Svenska fjärdeklassares läsförståelse är tillbaka uppe på samma nivå som 2001, då Sverige var bäst av alla. Och alla elevgrupper har förbättrat sig.

Svenska fjärdeklassares läsförståelse är tillbaka uppe på samma nivå som 2001, då Sverige var med i PIRLS* för första gången. Sedan dess har resultatet försämrats i varje test som genomförts, men i det senaste testet som gjordes 2016 förbättrades alltså svenska elevers resultat.

”Den svenska skolan är bättre än sitt rykte”, sa Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör på pressträffen och menade att det är dags att ändra synen på den svenska skolan. Han konstaterade att Sverige presterat bättre resultat på samtliga av de senaste fyra internationella kunskapsmätningarna.

Alla elevgrupper förbättrade sig

Svenska elever har i genomsnitt 555 poäng, vilket är 16 poäng över genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Jämför man 555 med resultatet från 2001, när Sverige presterade bäst av alla deltagarländer med 561 poäng, så är resultatet lägre, men skillnaden är inte signifikant, enligt Skolverket.

I Sverige presterar den elevgrupp som enligt PIRLS har en hög grad av hemresurser bättre än elevgruppen med en lägre grad av hemresurser. Men den förbättring som PIRLS 2016 visar har skett hos båda elevgrupperna.

Läs mer hos Skolverket

*PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

#skolberättelser – sanningen om friskolor

13 februari 2024

Debattens vågor går höga kring friskolor. Men för dem vars vardag finns i dessa skolor blir det oftast svårt att

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I