Svenska fjärdeklassares läsförståelse är tillbaka uppe på samma nivå som 2001, då Sverige var bäst av alla. Och alla elevgrupper har förbättrat sig.

Svenska fjärdeklassares läsförståelse är tillbaka uppe på samma nivå som 2001, då Sverige var med i PIRLS* för första gången. Sedan dess har resultatet försämrats i varje test som genomförts, men i det senaste testet som gjordes 2016 förbättrades alltså svenska elevers resultat.

”Den svenska skolan är bättre än sitt rykte”, sa Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör på pressträffen och menade att det är dags att ändra synen på den svenska skolan. Han konstaterade att Sverige presterat bättre resultat på samtliga av de senaste fyra internationella kunskapsmätningarna.

Alla elevgrupper förbättrade sig

Svenska elever har i genomsnitt 555 poäng, vilket är 16 poäng över genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Jämför man 555 med resultatet från 2001, när Sverige presterade bäst av alla deltagarländer med 561 poäng, så är resultatet lägre, men skillnaden är inte signifikant, enligt Skolverket.

I Sverige presterar den elevgrupp som enligt PIRLS har en hög grad av hemresurser bättre än elevgruppen med en lägre grad av hemresurser. Men den förbättring som PIRLS 2016 visar har skett hos båda elevgrupperna.

Läs mer hos Skolverket

*PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta