Rekrytering av lärare från EA/EES och Schweiz – en möjlighet

Irland har överskott på lärare, den irländska lärarutbildningen kan jämföras med den svenska, arbetssätten är liknande och det finns inga formella hinder för dessa lärare att söka legitimation. Här får du veta hur du rekryterar irländska lärare.

Lärarbristen är, som alla vet, ett allt större problem för skolor runt om i landet. Att få tag på kompetenta och behöriga lärare är för många skolor svårt.

Men några länder i Europa har överskott på lärare som söker möjligheter till arbete i andra länder.

Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket European Employment Services (Eures). Syftet med nätverket är att arbeta för en ökad rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden. Eures kopplar ihop arbetsgivare med en kompetensbrist och arbetssökande som motsvarar behovet. Genom nätverket har Arbetsförmedlingen hjälpt till vid rekryteringar av IT-kompetens, läkare, specialsjuksköterskor, kockar hantverkare m m.

I dagsläget har Irland ett överskott på lärare. Företrädare för den irländska arbetsförmedlingen och dess Eures-nätverk har kontaktat Sveriges Arbetsförmedlingen för att undersöka möjligheten till att samarbete runt rekrytering av irländska lärare till Sverige. Den irländska lärarutbildningen kan jämföras med den svenska, arbetssätten är liknande och det finns inga formella hinder för dessa lärare att söka legitimation. De irländska lärarna kommer att behöva komplettera sina utbildningar med att lära sig svenska.

Om du som skola är intresserad av att veta mer kontaktar du följande personer:

Anna-Karin Palm Olsson:
anna-karin.palm-olsson@arbetsformnedlingen.se

Mikael Lindbom:
mikael.lindbom@arbetsformedlingen.se

Båda finns på Arbetsförmedlingens huvudkontor och arbetar bl. a med Eures-nätverket i Sverige. De kan berätta mera om förutsättningar och möjligheter.

Mer om Eures-nätverket

Mer om Eures-nätverket och dess tjänster hittar du här (nytt fönster).

Det finns också finansiella stöd för arbetsgivare och arbetssökande som rekryterar eller söker arbete i annat EU/EES land. Mer information om detta hittar du på www.yourfirsteuresjob.se (nytt fönster).