23 december 2015

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerade promemoria.

Förbundet tillstyrker regeringens förslag om att öka antalet undervisningstimmar i matematik, förslag som syftar till att förbättra elevers matematikkunskaper.  

När det gäller konsekvensbeskrivningen vill förbundet anföra följande. En ökning av den garanterade undervisningstiden i matematik i enlighet förslaget medför ett utökat åtagande för alla huvudmän, vilket i sig medför ökade kostnader, främst lärarlönekostnader. Förbundet vill därför understryka vikten av att regeringen vid den statliga finansieringen även beaktar svårigheterna att rekrytera legitimerade och behöriga lärare i ämnet, vilket naturligen påverkar löneutvecklingen med ökade lönekostnader.

Förbundet vill slutligen betona vikten av att fristående huvudmän även i praktiken kompenseras för de ökade kostnader som förslaget medför. Det är således mycket viktigt att kommunerna använder tilldelade statliga medel för avsett ändamål samt följer likabehandlingsprincipen i lagstiftningen om offentliga bidrag på lika villkor. 

 

För Friskolornas riksförbund

 

Ulla Hamilton

VD

 

Mariette Dennholt

Förbundsjurist

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan