Inte stöd i riksdagen för kommunalt veto

Sedan Sverigedemokraterna sagt att de inte stöder förslaget om ett kommunalt veto mot nya friskolor finns det inte majoritet i riksdagen för ett veto. När det gäller förslaget om en offentlighetsprincip i friskolor pågår ett intensivt påverkansarbete.

Att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor och skolor skulle hota deras existens i allra högsta grad, inte minst små verksamheter där administrationen då innebär ett hårt slag mot ekonomin.

Också förslaget om ett kommunalt veto mot nya friskolor som drivs med vinstsyfte, som nu utreds av regeringen, skulle hota tillgången till alternativ till kommunala skolor. Framför allt skulle det bli mycket svårt att etablera friskolor i kommuner som styrs av Socialdemokraterna, visar en rapport som Friskolornas riksförbund nyligen publicerade.

Allvaret i dessa hot har nu minskat. Friskolornas riksförbund har bedrivit ett intensivt påverkansarbete för att visa riksdagspartierna vad en offentlighetsprincip i friskolor skulle innebära. Bland allianspartierna, där det tidigare funnits visst stöd för att införa offentlighetsprincipen i friskolor, tyder allt på att stödet för ett sådant förslag numera är svagt. Ett kommunalt veto mot friskolor har aldrig haft stöd hos något alliansparti.

Och sedan Sverigedemokraterna nyligen gjort klart att de varken stöder införandet av offentlighetsprincip i friskolor eller ett kommunalt veto finns det sannolikt inte majoritet i riksdagen för något av förslagen.