Tillåt fjärrundervisning på entreprenad

Det finns idag elever som inte får den undervisning de behöver och har rätt till på grund av ett förbud mot fjärrundervisning på entreprenad. I en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår nu Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund att regeringen snabbt förbereder en särskild lag om försöksverksamhet.

SKL och Friskolornas riksförbund ser stora behov av fjärrundervisning för att elever ska få undervisning i de ämnen de har rätt till. Det gäller inte minst för nyanlända elever och elever i glesbygdskommuner där det ibland inte är möjligt att rekrytera legitimerade och behöriga lärare i alla de ämnen som behövs.

En försöksverksamhet skulle öppna upp för de skolhuvudmän som deltar att köpa och sälja fjärrundervisning till varandra under den tid då försöket genomförs.

– Elevernas tillgång till undervisning av god kvalitet i alla ämnen är det viktigaste. Här finns en möjlighet att använda den nya tekniken för att till exempel ge nyanlända modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt hemspråk. Vi hoppas verkligen att regeringen ser möjligheterna med detta och är villig att samtala med oss, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Ladda ner skrivelsen (Pdf, nytt fönster)