Kommunalt veto, vinstförbud, förbud mot aktiebolag, krav på ökad lärartäthet, ekonomisk redovisning på enhetsnivå med mera. Hur skulle alla förslag som nu duggar tätt från partierna påverka Sveriges friskolor och de 300 000 barn och elever som går i fristående verksamheter? Det var temat för ett av förbundets seminarium i Almedalen som du kan se nedan.

 
 
 
Demoskop har på uppdrag av Friskolornas riksförbund genomfört en undersökning bland förbundets medlemmar. Syftet är att bättre förstå konsekvenserna av partiernas olika förslag och utspel om skolan i allmänhet och om fristående verksamheter i synnerhet. Vilka effekter skulle förslagen om regleringar och krav ha på fristående skolor och förskolor runt om i Sverige? Och hur påverkas verksamheterna redan idag av den debatt som utspelen bidrar till?
 
Resultatet av undersökningen presenterades av Peter Santesson från Demoskop på ett seminarium i Almedalen. Efter presentationen diskuterades undersökningen och de olika förslagen av en panel bestående av företrädare för politiska partier och ett antal friskoleaktörer.
 
Medverkade gjorde Louise Malmström (S), Helene Odenjung (FP), Nooshi Dadgostar (V), Jon Karlfeldt (Mp), Ulrica Bennesved, Älghults friskola, Magnus Selberg, Nya Läroverket, Marcus Strömberg, Academedia. Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan/Friskolornas riksförbund. Seminariet modererades av Johannes Hylander, New Republic.
 
Här kan du ladda ned Demoskops presentation.
 
 

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta