Här lyfter Friskolornas riksförbund goda och inspirerande exempel från skolvärlden

Hur arbeta forskningsbaserat?

21 februari 2020

Evidensbaserad skola är både ett krav och högt upp i den skolpolitiska debatten. Hör Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren om hur

Niklas Ahlström om resursskolornas svåra situation

19 februari 2020

Hör om den pressade situationen för resursskolorna, de skolor som vänder sig till elever med omfattande stödbehov. Niklas Ahlström är

Från aktieanalytiker till lärare och rektor

19 mars 2019

Karan Portavi sadlade om från aktieanalytiker till lärare och rektor. Hör hans fantastiska historia.

Varför är friskolelärare oftare nöjda?

26 juni 2018

Friskolelärare är bl. a. stoltare över sin arbetsplats. Lars Hjalmarson berättar om jämförelsen mellan kommunala skolor och friskolor i senaste

Hur kan undervisningen anpassas efter hur hjärnan fungerar

14 december 2017

Dagens svenska skola är inte anpassad efter barns hjärnor hävdar den kända hjärnforskaren Martin Ingvar. Lyssna om det och hans