Har regeringen berättat för kommunerna vad ägar- och ledningsprövningsförslaget innebär för dem?

18 maj 2018

Om regeringens förslag blir verklighet så ska alla kommuner från den 1 januari 2019 göra en ägar- och ledningsprövning av

Ägar- och ledningsprövningsförslag med stora brister

13 april 2018

Förslaget innebär att det endast är privat verksamhet som ska granskas i dessa delar, inte offentligt driven verksamhet. Det innebär