Årsmöteskonferens – Svensk skola i en ny tid

06 februari 2023

Svensk skola ska bedrivas likvärdigt i hela landet och har det kompensatoriska uppdraget att skapa förutsättningar för varje enskild elev.