Svensk skola ska bedrivas likvärdigt i hela landet och har det kompensatoriska uppdraget att skapa förutsättningar för varje enskild elev.

 

Men aldrig tidigare har elevernas förkunskaper varit så skiftande och elevunderlaget så brett. Aldrig tidigare har vi haft en så hög skolfrånvaro, ökning av elever med särskilda behov och åtgärdsprogram eller en stor lärarbrist, så som vi har i dag.

 

Är det en omöjlig ekvation? Vad säger hjärnforskning och vilka möjligheter skulle digitala lösningar kunna bidra med? Vad gör de skolor som faktiskt lyckas? Och vad krävs det för ledarskap för att klara det komplexa uppdraget?

 

 

Programmet

08:30 – 09:00 Registrering och kaffe

09:00 – 11:00 Inledningsanföranden; Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund, Widar Andersson, chefredaktör Folkbladet och fd riksdagsledamot (S) samt Embla Persson, ordförande i Sveriges elevkårer

10:30-11:00 Fika och utställarmingel

11:00 – 12:00 ”Kunskap, motivation och lärande”
– halkar Sveriges elever efter och är vissa dömda redan på förhand?

Panelen består av Torkel Klingberg, forskare vid KI, Kerstin Wirstedt, Sverigechef Kunskapsskolan, Ali Osman, docent i pedagogik och forskare vid Stockholms universitet, Peter Wilcke, VD Dugga

12:00 – 13:00 Lunchpaus

13:00 – 14:00 ”Har skolan rätt förutsättningar?”
– eller är det en omöjlig ekvation att driva likvärdig skola och det kompensatoriska uppdraget?

Panelen består av Susanne Norman, ”Skolvändare” av bl a Storvretskolan i Botkyrka, Damian Brunker, rektor vid IES om samverkans betydelse för att få stopp på utanförskap och kriminalitet, Mats Rosenkvist, grundare och skolutvecklare BRAVOlesson samt Per-Arne Andersson, ordförande Friskolornas riksförbund

14:00 – 15:15 ”Det komplexa ledarskapet”
– Att vara ledare kan vara en stor utmaning generellt och i skolan i synnerhet. Det är en viktig och komplex arbetsplats.

Panelsamtalet inleds med att några skickliga ledare beskriver sin syn på ledarskapet med efterföljande paneldiskussion om vilka kompetenser och förmågor som är viktiga samt vad som krävs av ledare i dagens mer komplexa värld och hur det påverkar ledarskapet i skolan.

Panelen består av Lena Lingman, grundare och rektor för prisbelönta Hudikgymnasiet och Hudikskolan, Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare Humankapital, Anna Sörelius Nordenborg, VD Internationella Engelska skolan samt Neda Jazayeri, Head of Leadership Programs Teach for Sweden.

Anmäl dig här.