Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i närområdet. Kriserna har avlöst varandra under de senaste åren. Hur hanterar skolan globala katastrofer när de avspeglar sig lokalt? Vad kan friskolorna bidra med när världen kokar? Och hur ska Sveriges skolledare och lärare tackla kunskapskrisen i en allt mer konkurrensutsatt världsekonomi? Årsmöteskonferensen 2024 tar greppet om vår tids stora och svåra frågor.

Välkommen till årsmöteskonferensen! I år är den indelad i två block, ”Vad betyder beredskap för oss? Svensk skola i en orolig tid” under förmiddagen och ”Kan kunskap och kvalitet bryta segregation?” under eftermiddagen.

Programmet

08:30 – 09:00

Registrering och kaffe

09:00 – 10:20

Lärdomar om beredskap efter pandemin – Niklas Arnberg, känd från bland annat Fråga doktorn, Vetenskapsradion och Malou efter tio, är professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden. Han har varit ledande i den svenska kampen för att ta fram vaccin mot olika sjukdomar i många år och är nu engagerad i att pandemisäkra samhället för framtiden.

Civilförsvarets roll i beredskapen – Johan Berggren, statssekreterare hos civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, om hur regeringen arbetar för att stärka civilförsvaret och vad olika samhällssektorer – däribland skolan – kan bidra med.

10:20 – 10:40  Fika och utställarmingel

10:40 – 11:35

Friskolor – en självklar del i Sveriges beredskap – Pär Lager är en ledande innovatör och expert inom utbildning och ledarskap. Han har en roll som senior rådgivare vid Försvarsmakten, har lett åtskilliga utbildningsinstitutioner och jobbat på utbildningsdepartementet.

Hur undervisar man under brinnande krig? En lärare från Ukraina berättar om hur landets skolor fortsatte verka trots hotet från den pågående ryska invasionen. Med en stor portion mod, digitala hjälpmedel och en insikt om hur viktig skolan är för identiteten och motståndskraften höll Ukrainas lärare de ryska angriparna stången på det sätt de kunde bäst.

11:35 – 12:35 Lunchpaus med utställarmingel

12:35 – 12:55
Vad är skolans roll i en föränderlig omvärld? 

Olof Granström, som arbetade nära Hans Rosling på Gapminder, är ekonom och statsvetare. Han är också en uppskattad föreläsare och har bakgrund som lärare. Här ger han oss en utblick mot en omvärld stadd i förändring. Hur ser skolans uppdrag ut i en hyperglobaliserad värld där teknikutvecklingen går så snabbt att vi inte hinner med och där en allt mer varierad elevsammansättning ställer lärarna inför allt svårare utmaningar? Olof Granström, som själv är förälder till ett barn med autism, går också in på hur skolan kan bli bättre på att hantera neurodiversitet.

12:55 – 13:35
Hur många friskolor krävs för att lyfta svenska PISA-resultat?

Sverige har åter halkat ner i den internationella kunskapsmätningen PISA. Skolministern var snabb med att skylla tappet på friskolorna. Men nu har det, i en färsk analys av PISA-resultaten, visat sig att friskolornas elever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Vi pratar med skolforskaren som tagit fram analysen och med ansvariga politiker. Har det dragits rätt slutsatser av PISA 2022? Och vad behöver vi göra för att stärka Sverige som kunskapsnation i den globala konkurrensen?

Panelen består av Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning IFN, Josefin Malmqvist (M) Linus Sköld (S), Patrick Reslow (SD), Anders Ådahl (C), Mathias Bengtsson, (KD) samtliga från riksdagens utbildningsutskott

13:35 – 14:12
Gör elevens val segregationen värre?

I skoldebatten hävdas ofta att det fria skolvalet gör att elever väljer ”fel” – och därmed förvärrar segregationen. Men kan inte valfriheten också bryta segregation? Och vad ger störst effekt för att minska samhällsklyftorna? Är det rätt att använda barn som ”krockkuddar” genom att till exempel bussa dem till andra skolor än den de vill gå i?

Panelen består av Erik Lakomaa, direktör för EHFF vid Handelshögskolan i Stockholm, Johan Segerfeldt, rektor Väsby skola, Linda Öholm, public affairs-chef på Internationella Engelska Skolan, Thomas Gür, författare och debattör

14:12 – 14:32 Fika och utställarmingel

14:32 – 15:15
Går skolkvalitet att mäta?

Staten investerar hundratals miljarder i utbildningsväsendet. Ändå saknas entydig definition av kvalitet och hur den ska mätas. Men kvalitet kan mätas i andra branscher så varför inte inom utbildning? Panelen består av Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning, IFN, Torbjörn Kock, (S), ordförande Barn & Ungdomsnämnden Nyköping, Therez Almerfors, (M), kommunalråd Uppsala, Cecilia Carnefeldt, koncernchef Kunskapsskolan

15:15 Avslut

Du kan delta på plats eller digitalt, välj alternativ i anmälningsformuläret. Hoppas att vi ses i Näringslivets hus på Storgatan 19, i Stockholm, den 25 april