Utbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot brott bland unga. Hur kan skolan bekämpa kriminella gäng och förebygga deras grepp om de egna eleverna?

Den 7 december arrangerade Friskolornas riksförbund ett frukostseminarium om hur skolorna kan bidra till att bekämpa gängbrottslighet. En av USA:s främsta forskare på gängkriminalitet och skolor, professor Jesse Bruhn, deltog i en förinspelad videointervju. Jesse Bruhn berättar om hur gängens geografi ser ut i Chicago, vilka ungdomar som dras in i brottslighet och hur skolor bekämpar gängbrottslighet i USA.

Du kan se hela intervjun med professor Jesse Bruhn här:

Pär Lager: Så har Ukraina klarat beredskapen

29 april 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan berättade under årsmöteskonferensen Så kan friskolor bidra i en orolig tid om hur Ukraina klarat beredskapsarbetet

Skolan som civilförsvar

29 april 2024

Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M), om hur civilsamhället behöver rusta sig för kris och

Skolans roll i en föränderlig tid

29 april 2024

Olof Gränström, som jobbade nära Hans Rosling på Gapminder, om framtiden och hur samhället och skolan behöver rusta sig för

Hur många friskolor krävs för att vända PISA-resultaten?

29 april 2024

Tillsammans med skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren, som analyserat Sveriges PISA-resultat 2022, diskuterar riksdagspolitiker i utbildningsutskottet hur vi kan stärka kunskapsresultaten bland