Samverkan med hemmet samt klagomålshantering

Läroplanen är tydlig med att förskolan/skolan ska samverka med hemmet kring barnets och elevens utveckling och skolgång. Men när kontakten med vårdnadshavarna blir ansträngd och det blir allt svårare att samarbeta – vad gör man då?