Skolans problem och skolantagning 2020

Vi bad opinions­undersökningsinstitutet Demoskop ställa följande frågor till allmänheten:

  1. Vilka faktorer anser du är viktigast för att förbättra den svenska skolan? (Välj max fyra)
  2. Det fria skolvalet innebär att det kan finnas fler sökande till en fristående grundskola än antal tillgängliga platser. Vad tycker du om följande principer för att fördela skolplatserna i den situationen?

Se svaren här: Vad allmänheten anser om skolans problem och skolköer