29 april 2020

   Regeringen har fattat ett beslut som gör det möjligt för skolor som är öppna att erbjuda fjärr- eller distansundervisning när det behövs på grund av att elever eller lärare inte är närvarande i skolan med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller t ex elever och lärare som har milda symtom på smitta och som i vanliga fall hade varit i skolan. Hur undervisningen närmare ska organiseras är en fråga för skolan, huvudmannen och rektorn behöver organisera utbildningen så att det blir en rimlig arbetssituation för både lärare och elever. Det handlar således om en möjlighet och innebär alltså inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa bestämmelserna. Syftet med beslutet är inte heller att lösa situationen när barn hålls hemma från skolan på grund av föräldrars oro.

   Läs regeringens information om beslutet här.
   Läs Skolverkets information här.

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

   Så många svenskar vill behålla skolvalet

   11 september 2023

   Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

   Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

   11 september 2023

   Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan