04 mars 2020

   Det kan vara svårt att veta hur man som skolhuvudman och skolledare ska agera när det gäller Corona-viruset. Folkhälsomyndigheten ändrade den 1 mars 2020 kl. 20.30 sin gemensamma information till skolor och förskolor. De kan du läsa mer om i Folkhälsomyndighetens dokument Information till Skolledare om nytt coronavirus

   För att läsa Skolverkets information klicka här.

   Samlad information från Sveriges myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet finns på Krisinformation.se

   Den tidigare skrivningen om ogiltig frånvaro är nu borttagen och ett större friutrymme ges till huvudmannen. Förbundet har inte tagit fram några egna riktlinjer, utan hänvisar i första hand till myndigheternas, trots att dessa är tämligen kortfattade.

   Några av våra större medlemmar har tagit fram egna riktlinjer för hantering av Corona-viruset.  Ett bra exempel är t.ex. Academedias riktlinjer.

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att

   Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

   19 februari 2024

   Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd