04 mars 2020

   Det kan vara svårt att veta hur man som skolhuvudman och skolledare ska agera när det gäller Corona-viruset. Folkhälsomyndigheten ändrade den 1 mars 2020 kl. 20.30 sin gemensamma information till skolor och förskolor. De kan du läsa mer om i Folkhälsomyndighetens dokument Information till Skolledare om nytt coronavirus

   För att läsa Skolverkets information klicka här.

   Samlad information från Sveriges myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet finns på Krisinformation.se

   Den tidigare skrivningen om ogiltig frånvaro är nu borttagen och ett större friutrymme ges till huvudmannen. Förbundet har inte tagit fram några egna riktlinjer, utan hänvisar i första hand till myndigheternas, trots att dessa är tämligen kortfattade.

   Några av våra större medlemmar har tagit fram egna riktlinjer för hantering av Corona-viruset.  Ett bra exempel är t.ex. Academedias riktlinjer.

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,