17 november 2017

   Gudrun Rendling är förbundsjurist på Friskolornas riksförbund. Hon har skrivit ett av avsnitten i boken Föräldrasamverkan – Att bygga tillit. Boken ger handfasta tips om hur skolor kan skapa bra relationer med elevernas föräldrar. Medlemmar kan köpa boken till rabatterat pris fram till den 15 december.

   Gudrun_skuren.jpgGudrun Rendling, förbundsjuristKlicka här för att få reda på hur du köper boken med  medlemsrabatt

   Vad handlar boken om?

   – Som titeln säger, så handlar boken om kontakterna mellan skola och hem. Den tar upp handfasta tips om hur skolledning och personal kan skapa bra och förtroendefulla relationer med elevernas föräldrar, men också hur situationer kan hanteras vid riktigt svåra samtal eller då dialogen gått överstyr. Den handlar också om utmaningar och möjligheter med samarbete i mångetniska sammanhang.

   – Mitt bidrag till boken handlar om vilka juridiska förutsättningar som gäller för samverkan med hemmen. Min tanke är att juridiken kan vara till hjälp och att det underlättar att ha en rättslig grund att stå på i kontakterna med hemmen. Det kan vara till stöd för lärare att veta i vilken omfattning vårdnadshavare eller föräldrar kan ställa krav på samverkan och inflytande och vilka juridiska möjligheter som finns för att hantera situationer där det uppstått problem.

   Varför är det en viktig bok?

   – Idén till boken kom när allt fler lärare och skolledare påtalade svårigheter i samverkan med föräldrarna. Föräldrakontakter är ett av de mest ökande arbetsmiljöproblemen i skolan visar undersökningar hos Arbetsmiljöverket. Lärarstuderande har framfört att just samarbetet med hemmet framstår som det mest skrämmande för en nyexaminerad lärare. Det är ju alldeles på tok, när man kan ha så mycket nytta av att kunna samverka med föräldrarna kring elevernas utveckling och lärande. Därför ville Ann S Pihlgren, som både är författare och redaktör, ta fram en positiv bok med bidrag av författare med stor erfarenhet på området.

   Vem rekommenderar du boken särskilt till?

   – Boken kan användas både för studerande på lärarutbildningen som ren kurslitteratur och direkt i skolverksamheterna för skolledning och personal. Boken innehåller diskussionsfrågor och fallbeskrivningar som kan användas i personalgruppen för att utveckla en gemensam syn på samverkan med hemmen, så det finns många som kan ha nytta av boken. Men jag tycker att framförallt skolledare bör läsa boken för att få inspiration om hur man kan organisera föräldrasamverkan så att det leder till tillitsfulla relationer och hur rektorer kan stötta sin personal i det arbetet, och också i de lägen då samverkan inte fungerar.

   Vill du skriva fler böcker? Om vad i så fall?

   – Det var jätteroligt och hedrande att få bidra till ett avsnitt i boken och jag skulle gärna göra om det i något annat sammanhang eller ämne. Jag tycker ju att skoljuridiken ska stötta och hjälpa i stället för att stjälpa och det gäller ett stort antal områden i skolan, till exempel om tystnadsplikt, offentlighet och sekretess. Eller när det handlar om elever i behov av särskilt stöd!

   Här kan du läsa mer om boken

   Så köper du boken
    

   Om ni har avtal med Läromedia:

   Beställ boken via Läromedias webb: https://www.laromedia.se. Ange kampanjkod ”Friskola 17” för att få kampanjpriset 220 kr.

   Övriga:

   Boken kan köpas till kampanjpriset 220 kr direkt från Studentlitteratur.
   Länk till kampanjen:  https://www.studentlitteratur.se/kampanj/SK1439 

   Moms 6% och eventuellt frakt tillkommer.

    

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

   Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

   10 juni 2024

   Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

   Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

   10 juni 2024

   När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

   Insyn eller inte insyn – det är frågan

   31 maj 2024

   För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,