12 november 2015

   Mikaela Valtersson och Ulla Hamilton skrev 7/10 i Aftonbladet att lagen behöver ändras för att friskolorna ska kunna bidra i mottagandet av asylsökande elever i större utsträckning. I migrationsöverenskommelsen 23/10 hörsammade regeringen och allianspartierna kraven. 4/11 preciserades förslaget på Friskolebloggen och Ekot sände en intervju med Ulla Hamilton dagen därpå. Intervjun fick stor spridning och både regeringen och oppositionen välkomnade förslaget. De konkreta förslagen har sedan presenterats vid ett möte mellan förbundet och regeringen.

   Efter att frågan om asylsökande i friskolor aktualiserats i media vid ett par tillfällen och då många av er medlemmar hörde av sig till förbundet skrev Mikaela och Ulla den 7 oktober en debattartikel i Aftonbladet. Artikeln handlade om att de många flyktingar som kommer hit nu pressar skolsystemet hårt. Då måste friskolor som vill ta emot asylsökanden också få göra det och inte hindras av hur den nuvarande lagstiftningen ser ut. Förbundet pekade också på att möjligheterna till fjärrundervisning skyndsamt måste öppnas upp.

   Regeringen och allianspartierna valde i den gemensamma migrationsöverenskommelsen som presenterades den 23 oktober att hörsamma Friskolornas krav:

   ”Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de närliggande. Distansstöd för elever på deras modersmål ska utvecklas.”

   Då meningarna var något svårtydda var det viktigt att snabbt säkerställa att överenskommelsen baserades på en frivillighet för skolorna – något som vi varit tydliga med i våra förslag från dag 1. Den 4 november presenterade Ulla förbundets preciserade förslag på Friskolebloggen. Ekot sände efter det en intervju med Ulla i morgon-Ekot som fick stor spridning. Både regering och opposition välkomnade förslagen.

   Responsen efter utspelen har varit stor, både i personliga kontakter och på sociala medier. Förbundet fick mycket kort efter radioinslaget ett möte med regeringen. Departementet tog del av våra mer konkretiserade förslag och kommer att återkomma inom kort. Förbundets bestämda intryck är att det finns ett klart och positivt intresse bland många av er medlemmar att engagera er och hjälpa till. Det är viktigt när vi nu går vidare och ser till att det vi föreslagit också blir verklighet.

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega

   Varför måste skolor stängas?

   11 juni 2024

   Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det