Ny fördelningsmodell för statsbidrag

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en fördelningsnyckel för hur statsbidrag ska fördelas mellan skolor. Friskolornas riksförbund ska samråda med Skolverket i arbetet med att ta fram fördelningsmodellen.

Enligt uppdraget till Skolverket ska fördelningsnyckeln kunna användas vid bedömningen av hur olika statsbidrag för till exempel ökad likvärdighet, högre kvalitet och förbättrade resultat ska fördelas.

Beroende ett visst statsbidrags syfte ska Skolverket ta hänsyn till bland annat

  • betyg,
  • resultat på nationella prov,
  • andel nyanlända elever,
  • föräldrarnas utbildningsbakgrund och
  • Skolinspektionens tillsynsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2015.

Kontakta oss med synpunkter

Har du synpunkter på hur en fördelningsmodell för statsbidrag ska se ut? Kontakta gärna oss på Friskolornas riksförbund på info@friskola.se.

Läs mer om uppdraget här (nytt fönster).