02 juni 2015

   Det är orimligt att kompetenskrav och lämplighetskrav ska vara lägre för kommunala skolor. Ägarprövning ska omfatta alla skolhuvudmän. Det skriver Friskolornas riksförbund i sitt remissyttrande till Ägarprövningsutredningen.

   Det är orimligt att kompetenskrav och lämplighetskrav ska vara lägre för kommunala skolor. Ägarprövning ska omfatta alla skolhuvudmän. Det skriver Friskolornas riksförbund i sitt remissyttrande till Ägarprövningsutredningen.

   Friskolornas riksförbund vill se ägar- och ledningsprövning av offentligt driven utbildning. Det skriver vi i vårt remissyttrande till Ägarprövningsutredningen som vi lämnar idag.

   – Det är orimligt att kompetenskrav och lämplighetskrav ska vara lägre för kommunala skolor. Självklart har elever i kommunala skolor rätt till att kompetensen säkras även där. Skolinspektionen har också i sin granskning konstaterat att det finns brister hos många kommunala huvudmän när det gäller styrning och uppföljning. Det finns också utrymme för ökad effektivisering och produktivitet i den offentliga sektorn om den ekonomiska och verksamhetsmässiga kompetensen där säkras, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

   Utredningen menar att de förslag som lämnas innebär konkurrens på mer lika villkor, men det är fel.

   – Om bara en del av skolhuvudmännen prövas är det så klart inte lika villkor, säger Ulla Hamilton.

   Ekonomin beroende av kommunerna

   Friskolors ekonomi är direkt beroende av kommunens beslut om skolpeng. Men var femte av de över 1 800 beslut om skolpeng som överklagats av friskolor mellan 2010 och 2014 har domstolen ansett vara felaktigt och gett friskolan rätt till ytterligare ekonomiska resurser.

   – Eftersom skolpengen är den enda intäkten för friskolorna är det kommunerna som sätter ramarna genom sina skolpengsbeslut. Detta innebär att det är avgörande för friskolorna att kommunen hanterat beslut om skolpengen korrekt. Skolinspektionen bör fokusera på att kommunerna behandlar elever som väljer friskolor rättvist i detta avseende och lever upp till den lagstadgade likabehandlingen. Dessvärre är besluten i många fall felaktiga och då får friskolorna vänta i år på att de rättas till. Att friskolorna tvingas till utdragna rättsprocesser för att få samma villkor som kommunala skolor måste man ta hänsyn till när de ekonomiska förutsättningarna prövas, säger Ulla Hamilton.

   Ska kunna visa på långsiktighet

   Friskolornas riksförbund är positiva till att en huvudman ska kunna redovisa de ekonomiska förutsättningarna för att kunna driva verksamheten långsiktigt och stabilt. Men att förlänga perioden till fem år som utredningen föreslår gör det nästan omöjligt att prognosticera.

   – En treårsperiod är mer realistiskt eftersom prognosen beror på elevantal och skolpengens utformning. Jag tror få företag kan visa upp en hållbar prognos i ett längre perspektiv, säger Ulla Hamilton.

   Ingen ägarprövning av förskolor

   Friskolornas riksförbund vill inte se någon ägar- och ledningsprövning eller bedömning av de ekonomiska förutsättningarna för fristående förskolor med kommunerna som tillsynsmyndighet.

   – Kommunen är konkurrenter till fristående förskolor och det finns exempel redan idag på att det har påverkat kommunens beslut till nackdel för fristående förskolor. Vi tycker att förslaget att utreda om godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor ska överföras till Skolinspektionen är bra. Därefter får man ta ställning till om även förskolor ska omfattas av den här prövningen, säger Ulla Hamilton.

   För kommentarer:

   Ulla Hamilton, vd, 072-529 27 70

   För upplysningar:

   Magnus Johansson, kommunikatör, 072-222 78 04

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt