26 mars 2015

Andelen grundskoleelever (åk 1 till 9) som går i friskolor ökar till 14,1 procent läsåret 2014/15 jämfört med 13,7 procent 2013/14. Det visar ny statistik från Skolverket som publicerades idag (26 mars).

Ser man bara till högstadiet (åk 7 till 9) så går 18,2 procent av eleverna i en friskola läsåret 2014/15. Läsåret 2013/14 var siffran 17,6 procent. För förskoleklassen ökar andelen till 10,4 procent, från 9,8 året innan. Det går 9000 fler elever i fristående förskoleklass och grundskola jämfört med förra läsåret.

Av den totala ökningen på 30 000 elever i grundskolan (åk 1 till 9) mellan 2013/14 och 2014/15 står friskolorna för 8000 (27 procent). Av den totala ökningen på 3 600 elever i förskoleklassen står friskolorna för 1000 (28 procent).

Källa: Skolverket

Läs mer om statistiken här (länk till skolverket.se, nytt fönster)

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta