Statliga bidrag går inte till skolor med störst behov

Statens riktade bidrag för ökad kvalitet går inte till de skolor som behöver dem mest. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

Staten riktar särskilda bidrag till skolorna för att bland annat öka lärarnas kompetens och kvaliteten i undervisningen. Men Riksrevisionens granskning visar att bidragen inte går till de skolor som behöver dem mest.

Riksrevisionen menar att regeringen bör överväga om statsbidragen ska utformas och riktas till de skolor som har störst behov.

Villkoren för bidragen bör också anpassas så att de inte missgynnar skolor med små administrativa och ekonomiska resurser. För att få bidragen krävs det viss administration och att skolan betalar en del av satsningen själv. De kraven kan minska drivkrafterna för små skolor med mindre resurser att söka bidrag. Riksrevisionens rapport visar att fristående huvudmän, som ofta är små, deltar i mindre utsträckning i bidragssatsningarna jämfört med kommunala.

Friskolornas riksförbund har under lång tid uppmärksammat regeringen och myndigheterna på svårigheterna för de små fristående huvudmännen att söka statsbidragen.

Läs mer hos Riksrevisionen