Statens riktade bidrag för ökad kvalitet går inte till de skolor som behöver dem mest. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

Staten riktar särskilda bidrag till skolorna för att bland annat öka lärarnas kompetens och kvaliteten i undervisningen. Men Riksrevisionens granskning visar att bidragen inte går till de skolor som behöver dem mest.

Riksrevisionen menar att regeringen bör överväga om statsbidragen ska utformas och riktas till de skolor som har störst behov.

Villkoren för bidragen bör också anpassas så att de inte missgynnar skolor med små administrativa och ekonomiska resurser. För att få bidragen krävs det viss administration och att skolan betalar en del av satsningen själv. De kraven kan minska drivkrafterna för små skolor med mindre resurser att söka bidrag. Riksrevisionens rapport visar att fristående huvudmän, som ofta är små, deltar i mindre utsträckning i bidragssatsningarna jämfört med kommunala.

Friskolornas riksförbund har under lång tid uppmärksammat regeringen och myndigheterna på svårigheterna för de små fristående huvudmännen att söka statsbidragen.

Läs mer hos Riksrevisionen

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland