Statens riktade bidrag för ökad kvalitet går inte till de skolor som behöver dem mest. Det visar en granskning av Riksrevisionen.

Staten riktar särskilda bidrag till skolorna för att bland annat öka lärarnas kompetens och kvaliteten i undervisningen. Men Riksrevisionens granskning visar att bidragen inte går till de skolor som behöver dem mest.

Riksrevisionen menar att regeringen bör överväga om statsbidragen ska utformas och riktas till de skolor som har störst behov.

Villkoren för bidragen bör också anpassas så att de inte missgynnar skolor med små administrativa och ekonomiska resurser. För att få bidragen krävs det viss administration och att skolan betalar en del av satsningen själv. De kraven kan minska drivkrafterna för små skolor med mindre resurser att söka bidrag. Riksrevisionens rapport visar att fristående huvudmän, som ofta är små, deltar i mindre utsträckning i bidragssatsningarna jämfört med kommunala.

Friskolornas riksförbund har under lång tid uppmärksammat regeringen och myndigheterna på svårigheterna för de små fristående huvudmännen att söka statsbidragen.

Läs mer hos Riksrevisionen

 

Olof Granström: Så framtidssäkrar vi skolan

06 maj 2024

Olof Granström, statsvetare och ekonom, som tidigare jobbat nära Hans Rosling på Gapminder, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor

Pär Lager: Så fungerar Ukraina trots kriget

06 maj 2024

Pär Lager vid Försvarshögskolan deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i en orolig tid. Du kan se hela

Niklas Arnberg: Så pandemisäkrar vi skolan

06 maj 2024

Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden, deltog i vår årsmöteskonferens Så kan friskolor bidra i

Torbjörn Kock (S): Så kan vi mäta kvalitet i skolan

06 maj 2024

Torbjörn Kock (S) är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping. Där har de utarbetat 17 nyckeltal för att mäta