Friskolornas elever bäst på nationella prov

Elever i fristående skolor nådde bäst resultat på nationella proven i årskurs 9. Friskolor hade högre genomsnittlig betygspoäng i alla jämförbara prov.

fredrika_skuren

Elever i fristående skolor nådde bäst resultat på nationella proven i årskurs 9. Friskolor hade högre genomsnittlig betygspoäng i alla jämförbara prov.

Bäst resultat nådde Sveriges nior i Engelska. Där är den genomsnittliga betygspoängen 15,0 totalt och 16,3 för fristående skolor. Störst skillnad mellan fristående och kommunala skolor är det i Svenska som andraspråk, 2,2 betygspoäng.

– Förutom att eleverna i fristående skolor når högst betygspoäng så är det fler som klarar nivån för godkänt betyg i friskolor. Att alla elever når godkänt och har förutsättningar att komma in på gymnasiet är det allra viktigaste, säger Fredrika Fredmark, tillförordnad vd på Friskolornas riksförbund.

– Det är också roligt att det går så bra för friskolelever som läser svenska som andraspråk. En högre andel elever är berättigade till undervisning i modersmål och svenska som andraspråk i fristående än kommunala skolor och fler deltar också, säger Fredrika Fredmark.

 

Genomsnittlig betygspoäng

  Fristående Kommunal Totalt
Svenska 14,6 13,4 13,6
Svenska som andraspråk 11,4 9,2 9,4
Matematik 12,5 11,2 11,4
Engelska 16,3 14,7 15,0

 

Andel som klarat godkänt betyg (A-E)

  Fristående Kommunal Totalt
Svenska 98,1 96,1 96,4
Svenska som andraspråk 89,0 75,8 77,5
Matematik 91,3 86,7 87,5
Engelska 98,6 96,5 96,8

Proven genomfördes under vårterminen 2014.

Mer information om nationella proven finns på skolverket.se.

För kommentarer:

Fredrika Fredmark, tf vd

08-762 78 03

fredrika.fredmark@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

08-762 78 04

magnus.johansson@friskola.se