08 oktober 2014

   Två av tre socialdemokratiska kommunalråd vill inte att nya friskolor ska konkurrera med befintliga kommunala skolor. Nära hälften vill inte låta skolföretag etablera sig i kommunen. Det visar en ny rapport om vad ett kommunalt veto skulle innebära i praktiken från Friskolornas riksförbund.

   Två av tre socialdemokratiska kommunalråd vill inte att nya friskolor ska konkurrera med befintliga kommunala skolor. Nära hälften vill inte låta skolföretag etablera sig i kommunen. Det visar en ny rapport om vad ett kommunalt veto skulle innebära i praktiken från Friskolornas riksförbund.

   Regeringen och Vänsterpartiet vill införa ett kommunalt veto mot friskolor. Friskolornas riksförbund har ringt runt till 36 Socialdemokratiska kommunalråd för att höra hur de skulle agera om de fick makten att bestämma över friskolors etablering.

   – Rundringningen bekräftar att ett veto kommer leda till godtycklighet och stora skillnader mellan kommuner. En kommun som är välvilligt inställd till valfrihet kommer erbjuda sina elever en mångfald av skolor, medan en kommun som vill lägga ned en byskola, eller inte vill ha konkurrens, enbart kommer ge den kommunala skolan som alternativ, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   35 av 36 tillfrågade s-kommunalråd svarade att de vill ha ett ökat inflytande över friskolors etablering. 23 vill inte att nya friskolor ska konkurrera med befintliga kommunala skolor. Knappt hälften av kommunalråden svarade att de inte skulle låta några vinstsyftande skolföretag etablera sig. 15 angav otillräckligt elevunderlag som ett skäl att säga nej, trots att Skolinspektionen redan idag tar detta i beaktande när de ger tillstånd.

   De socialdemokratiska kommunalrådens svar överensstämmer med både friskolornas egna upplevelser och med statistik. En nyligen genomförd granskning av åtta av de största s-styrda kommunerna visar att kommunerna sagt nej till 70 procent av de friskolor som sedan har godkänts av Skolinspektionen. Och 63 procent av Friskolornas riksförbunds medlemmar som drivs som aktiebolag svarade nyligen i en undersökning att de aldrig hade fått starta om kommunen hade haft full bestämmanderätt. 

   Faktorer som påverkar om s-kommunalråden skulle säga ja eller nej till en friskola som vill etablera sig i kommunen (frågorna är ställda utan färdiga svarsalternativ):

   · 23 av 36 angav risk för konkurrens med kommunala skolor som argument mot friskolor.

   · 19 av 36 ser driftsformer och/eller ägandestruktur som en viktig faktor för att säga nej.

   · 17 av 36 är skeptiska till att låta vinstsyftande/vinstutdelande skolor bedriva verksamhet.

   · 15 av 36 angav otillräckligt elevunderlag som en för dem avgörande beslutsgrund.

   · 11 av 36 pekade på tillskott av alternativa pedagogiska metoder eller utbildningar – att nya skolor måste bidra med ”något nytt” – som en viktig faktor för att ge tillstånd.

   Rapporten med svar om veto mot friskolor från 36 socialdemokratiska kommunalråd

   Granskning av de åtta största s-styrda kommunernas agerande vid etablering och expandering av friskolor

   För ytterligare information, kontakta gärna:
   Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
   claes.nyberg@friskola.se
   Tel. 08-762 77 01

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt