06 oktober 2014

   Dagens överenskommelse mellan S, V och MP om vinster i välfärden är mycket långtgående, tar sikte på helt fel saker och riskerar att kraftigt minska kvaliteten i skolan. Förslagen leder till minskad valfrihet och att nya idéer och innovationer stängs ute. Framför allt drabbar det de 300 000 elever och deras föräldrar som valt en fristående skola eller förskola.

    

   Dagens överenskommelse mellan S, V och MP om vinster i välfärden är mycket långtgående, tar sikte på helt fel saker och riskerar att kraftigt minska kvaliteten i skolan. Förslagen leder till minskad valfrihet och att nya idéer och innovationer stängs ute. Framför allt drabbar det de 300 000 elever och deras föräldrar som valt en fristående skola eller förskola.

   – Det här är mycket mer långtgående förslag än vad vi trodde, det är tragiskt att regeringen nu helt går Vänsterpartiets väg. Det här är en lång rad förslag som kommer innebära att föräldrar och elevers möjlighet att välja förskola eller skola kraftigt begränsas. Mångfalden kommer minska och färre kommer kunna välja det alternativ som passar just dem, säger Mikaela Valtersson ordförande Friskolornas riksförbund. Det regeringen nu gör är att jaga bra skolor med hög utbildningskvalitet, bra skolresultat, nöjda elever, föräldrar och personal.

   6 av 10 av Friskolornas riksförbunds medlemmar menar att de aldrig hade fått starta om kommunen hade haft bestämmanderätt. Det är friskolor som har berikat svensk skola och bidragit till ökad mångfald och innovationer. Ett veto innebär att makten över vilken skola man ska kunna välja flyttas från föräldrar och elever till kommunpolitikerna.

   – Det är illa för eleverna att deras valfrihet genom införandet av ett kommunalt veto nu kraftigt kommer att variera mellan landets 290 kommuner. Makten att välja skola förskjuts från elever och föräldrar till kommuntjänstemän, säger Mikaela Valtersson.

   – Att införa krav på lärartäthet är helt fel väg att gå, istället borde regeringen lyssna på vad forskningen och OECD säger om hur man skapar högre kvalitet i utbildningen.  Höjd yrkesskicklighet hos lärare och höga förväntningar på elever är vad som krävs för att lyfta resultaten, säger Mikaela Valtersson ordförande Friskolornas riksförbund.

    

   Idag går 160 000 elever i en skola som drivs som aktiebolag vilka utgör 7 av 10 av de  fristående förskolorna och skolorna. 
   Läs Fakta om friskolor här.

   Presskontakt:
   Helena Hellström Gefwert,pressekreterare
   Tel: 070-662 78 12 
   Epost: helena.gefwert@friskola.se

   Laglighetsprövning Göteborg

   11 april 2024

   Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

   Harvard på gymnasiet

   10 april 2024

   Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

   Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

   09 april 2024

   Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

   Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

   08 april 2024

   Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.