Domstolen ger friskola högre tilläggsbelopp

Kammarrätten i Stockholm vill ge Al-Azharskolan rätt till ett högre tilläggsbelopp än vad kommunen beslutat. Domstolen menar att kommunen inte gjort en individuell bedömning av en elevs behov.

Kammarrätten i Stockholm har den 25 september gett Al-Azharskolan i Stockholm rätt till ett högre tilläggsbelopp än vad kommunen beslutat om. Domstolen hänvisar till att kommunerna måste ta hänsyn till två olika principer när man fördelar tilläggsbelopp; dels att likabehandlingsprincipen ska beaktas, dels att det ska göras en individuell bedömning av en elevs specifika behov och situation.

Bara det att en elev har en diagnos som i andra fall inte berättigat till tilläggsbelopp gör inte att en kommun kan neka tilläggsbelopp. Kommunen måste ta ställning till varje enskild elevs behov.

Kammarrätten ändrar stadens beslut att placera eleven i en viss behovsgrupp med ett bestämt tilläggsbelopp och flyttar eleven till en annan behovsgrupp med ett högre tilläggsbelopp.

Domen kan vara till hjälp för alla förskolor och skolor där kommunen har ett på förhand bestämt ”sorteringssystem” när det gäller tilläggsbeloppen.

Ladda ner domen här (Pdf)