Akut brist på behöriga lärare i rätt ämnen

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik som Skolverket presenterar idag. Skillnaden i andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen mellan fristående och kommunala skolor fortsätter att minska.

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik som Skolverket presenterar idag. Skillnaden i andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen mellan fristående och kommunala skolor fortsätter att minska.

– Både forskning och OECD visar att en lärares kompetens är den viktigaste framgångsfaktorn. Nu måste alla krafter i skolan hjälpas åt för att vända utvecklingen och fristående huvudmän ska ta sin del av ansvaret, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

Tidigare statistik från Skolverket visar att andelen lärare med pedagogisk högskolexamen har ökat snabbt i fristående skolor de senaste tio åren och gapet minskar successivt till de kommunala skolorna. Den generella skillnad som kvarstår får utslag även i denna nya studie, där matchning har gjorts med de ämnen som lärare undervisar i.

– Våra medlemmar har svårt att hitta rätt behöriga lärare att rekrytera när det råder stor brist. Friskolor är också generellt mindre, vilket gör det svårare att hålla heltidstjänster i varje ämne. Trots det har friskolor höjt sin andel behöriga lärare snabbt de senaste tio åren, säger Claes Nyberg.

Var fjärde fristående grundskola i Sverige har färre än femtio elever och var tredje fristående gymnasieskola har färre än hundra elever. Av fristående huvudmän driver 85 procent endast en grund- eller gymnasieskola. 

Se bifogad bild för statistik över andelen lärare med pedagogisk examen över tid.