25 september 2014

   Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik som Skolverket presenterar idag. Skillnaden i andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen mellan fristående och kommunala skolor fortsätter att minska.

   Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar ny statistik som Skolverket presenterar idag. Skillnaden i andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen mellan fristående och kommunala skolor fortsätter att minska.

   – Både forskning och OECD visar att en lärares kompetens är den viktigaste framgångsfaktorn. Nu måste alla krafter i skolan hjälpas åt för att vända utvecklingen och fristående huvudmän ska ta sin del av ansvaret, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

   Tidigare statistik från Skolverket visar att andelen lärare med pedagogisk högskolexamen har ökat snabbt i fristående skolor de senaste tio åren och gapet minskar successivt till de kommunala skolorna. Den generella skillnad som kvarstår får utslag även i denna nya studie, där matchning har gjorts med de ämnen som lärare undervisar i.

   – Våra medlemmar har svårt att hitta rätt behöriga lärare att rekrytera när det råder stor brist. Friskolor är också generellt mindre, vilket gör det svårare att hålla heltidstjänster i varje ämne. Trots det har friskolor höjt sin andel behöriga lärare snabbt de senaste tio åren, säger Claes Nyberg.

   Var fjärde fristående grundskola i Sverige har färre än femtio elever och var tredje fristående gymnasieskola har färre än hundra elever. Av fristående huvudmän driver 85 procent endast en grund- eller gymnasieskola. 

   Se bifogad bild för statistik över andelen lärare med pedagogisk examen över tid.

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

   Så många svenskar vill behålla skolvalet

   11 september 2023

   Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

   Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

   11 september 2023

   Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan