03 september 2014

   Skolverket presenterar idag statistik för hur Sveriges elever har valt skola åren 2011-2013. Sammanställningen visar att en allt högre andel väljer en fristående skola både på grundskolan och gymnasiet.

   Skolverket presenterar idag statistik för hur Sveriges elever har valt skola åren 2011-2013. Sammanställningen visar att en allt högre andel väljer en fristående skola både på grundskolan och gymnasiet.

   –  Skolverkets nya siffror bekräftar det vi har sett i våra studier sedan länge. Elever och föräldrar gör aktiva val efter nöjdhet och kvalitet och friskolor är här för att stanna, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   I grundskolan växer just nu elevkullarna, därför växer antalet elever i både fristående och kommunala skolor av naturliga skäl. Mellan åren 2011-2013 växte dock antalet elever i friskolor betydligt snabbare med en tillväxt på 12 procent, jämfört med två procent för kommunala skolor. Preliminära siffror visar att andelen som går i fristående grundskolor fortsätter att öka även under höstterminen 2014.

   På gymnasiet är den demografiska utvecklingen motsatt, med fortsatt minskande elevkullar. Här minskar de kommunala gymnasierna 21 procent medan friskolorna endast minskar sitt elevantal med 1 procent. Även inför hösten 2014 ser andelen i fristående gymnasieskolor preliminärt ut att öka, framförallt i de regioner där den demografiska utvecklingen har eller är nära att vända.

   –  Vi ser att de fristående huvudmännen fortsätter att satsa långsiktigt. Att elevkullarna på gymnasiet är små påverkar antalet nya tillstånd, men när elevkullarna om något år växer igen kommer både antalet friskolor och andelen elever i friskolor att fortsätta växa, säger Claes Nyberg.

   Friskolornas riksförbund sammanställde våren 2014 en trendrapport över förändringen av andel elever i fristående förskolor och skolor. Rapporten går att ladda ner här.

   Singapore räddar svenska mattebetyg

   28 februari 2024

   Spetsmatte ger spridningseffekter: ”Gynnar framför allt de svagaste eleverna” Inom det svenska skolsystemet finns många skolor med spetsutbildningar, såsom Metapontum

   Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

   23 februari 2024

   Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

   Läsa i dialog

   21 februari 2024

   Så väcker Tellusbarn små barns läslust Tellusbarn har flera förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än

   Vd intervjuar Andreas och Sara på Karlsundsskolan i Örebro

   20 februari 2024

   På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att