S förslag om lärartäthet leder fel

Socialdemokraterna upprepade idag krav på exakta mått för lärartäthet för friskolor. Friskolornas riksförbund menar att förslaget minskar innovation och försämrar möjligheterna till ett effektivt kvalitetsarbete i hela den svenska skolan.

Socialdemokraterna upprepade vid en pressträff i dag krav på exakta mått för lärartäthet för friskolor. Friskolornas riksförbund menar att förslaget minskar innovation och försämrar möjligheterna till ett effektivt kvalitetsarbete i hela den svenska skolan.

–  Friskolorna har generellt sett bättre kunskapsresultat, nöjdare elever, föräldrar och medarbetare, och fler som blir behöriga till vidare studier. De socialdemokratiska förslagen har fel fokus och leder inte till högre kvalitet, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade krav på att kommunerna ska vara norm för lärartäthet och långsiktigt ägande för fristående förskolor. Men OECD visar i sin PISA-rapport för Sverige att vi redan har hög lärartäthet, satsar mycket resurser och har små barngrupper jämfört med andra länder i studien. Istället är höjd yrkesskicklighet hos lärare och höga förväntningar på elever som krävs för att lyfta resultaten.

–  Vi håller med Socialdemokraterna om att vi behöver satsa på att öka resultaten i de sämsta skolorna där kommunala skolor är överrepresenterade. Men vi vet samtidigt att lärarna och det som händer i klassrummen är viktigare för elevernas resultat än vilken skola man går på, säger Mikaela Valtersson.

Socialdemokraterna återupprepar sitt krav på ett kommunalt veto. Om det skulle vara verklighet skulle många av landets bästa skolor inte ha fått startat. Dessutom skulle det med S förslag att varje etablering i sig skulle motverka segregering innebära att det fria skolvalet tas bort.

–  Kravet på ett kommunalt veto gör oss djupt bekymrade eftersom många bra skolor inte hade fått starta. Vi undrar också var Miljöpartiet står i frågan och om det här kravet är något de är beredda att kompromissa med S om, avslutar Mikaela Valtersson.