Elever med svagare familjebakgrund vinnare på skolval

Elever från hem med låga inkomster, lågutbildade föräldrar eller utrikes födda föräldrar, inte har förlorat på det fria skolvalet. Det visar en ny rapport från IFAU.

Elever från hem med låga inkomster, lågutbildade föräldrar eller utrikes födda föräldrar, inte har förlorat på det fria skolvalet. Det visar en ny rapport från IFAU.

– I debatten hävdas slentrianmässigt att det fria skolvalet skulle missgynna elever från socioekonomiskt svaga hem. IFAU ger nu ytterligare ett bevis på att skolvalet istället gynnar just dem, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har undersökt om skillnaderna mellan grupper med olika bakgrund förändrades till följd av att det blev möjligt att välja mellan olika kommunala och fristående skolor år 1992. Forskarna hittar inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna. De skillnader som forskarna kan se tyder på att det är dessa elever som tjänar mer på möjligheten att välja skola.

– Vi har alla ett ansvar för att stå upp för en likvärdig skola. Men att återgå till den tid då boendesegregationen fick slå igenom fullt ut skulle cementera den segregation som beror på föräldrarnas ekonomi och bakgrund. Dit ska vi inte tillbaka, säger Claes Nyberg.

En studie från Stockholms stad genomförd av Sweco 2012 visar att elever med utlandsfödda föräldrar i mycket högre grad använder det fria skolvalet för att påverka sin framtid.

IFAU:s pressmeddelande och hela rapporten