19 augusti 2014

   Elever från hem med låga inkomster, lågutbildade föräldrar eller utrikes födda föräldrar, inte har förlorat på det fria skolvalet. Det visar en ny rapport från IFAU.

   Elever från hem med låga inkomster, lågutbildade föräldrar eller utrikes födda föräldrar, inte har förlorat på det fria skolvalet. Det visar en ny rapport från IFAU.

   – I debatten hävdas slentrianmässigt att det fria skolvalet skulle missgynna elever från socioekonomiskt svaga hem. IFAU ger nu ytterligare ett bevis på att skolvalet istället gynnar just dem, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har undersökt om skillnaderna mellan grupper med olika bakgrund förändrades till följd av att det blev möjligt att välja mellan olika kommunala och fristående skolor år 1992. Forskarna hittar inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna. De skillnader som forskarna kan se tyder på att det är dessa elever som tjänar mer på möjligheten att välja skola.

   – Vi har alla ett ansvar för att stå upp för en likvärdig skola. Men att återgå till den tid då boendesegregationen fick slå igenom fullt ut skulle cementera den segregation som beror på föräldrarnas ekonomi och bakgrund. Dit ska vi inte tillbaka, säger Claes Nyberg.

   En studie från Stockholms stad genomförd av Sweco 2012 visar att elever med utlandsfödda föräldrar i mycket högre grad använder det fria skolvalet för att påverka sin framtid.

   IFAU:s pressmeddelande och hela rapporten

   Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

   19 juni 2024

   I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

   Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

   17 juni 2024

   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

   Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

   17 juni 2024

   Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

   Informationsträffar Almega

   13 juni 2024

   Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega