02 juli 2014

   I dag föreslår Moderaternas Tomas Tobé i TV4-nyheterna att staten ska stödja skolor vars elever inte klarar kunskapsmålen. Om skolan inte åtgärdar problemen ska den i yttersta fall kunna läggas ner oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Friskolornas riksförbund välkomnar förslaget.

   I dag föreslår Moderaternas Tomas Tobé i TV4-nyheterna att staten ska stödja skolor vars elever inte klarar kunskapsmålen. Om skolan inte åtgärdar problemen ska den i yttersta fall kunna läggas ner oavsett om det är en kommunal eller fristående skola.

   – Det är bra att Skolinspektionen ska kunna ge stöd till de skolor som behöver det. Vi har länge velat ha ett system som kombinerar stöd och krav på skolor som inte åstadkommer goda resultat. Att även dåliga kommunala skolor ska kunna stängas stärker elevernas rättigheter, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

   I dag får en dålig skola inte något riktat stöd för att åtgärda brister, vilket gör att eleverna hamnar i kläm. Skolinspektionen kan ta till tvångsåtgärder mot en skola, men ingen av skolmyndigheterna har uppdraget att i ett skarpt läge hjälpa skolan att snabbt rätta till allvarliga brister.

   – Det behövs mer fokus på kvalitet i skoldebatten i dag. Alla skolor ska vara bra skolor och därför är det viktigt att de som har svårt att ge eleverna en bra skolgång får stöd och hjälp, säger Claes Nyberg.

   Ska vi ha lottning till alla skolor?

   28 september 2023

   På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

   Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

   26 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

   Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

   20 september 2023

   Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

   SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

   19 september 2023

   På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt