Bra att dåliga kommunala skolor ska kunna stängas

I dag föreslår Moderaternas Tomas Tobé i TV4-nyheterna att staten ska stödja skolor vars elever inte klarar kunskapsmålen. Om skolan inte åtgärdar problemen ska den i yttersta fall kunna läggas ner oavsett om det är en kommunal eller fristående skola. Friskolornas riksförbund välkomnar förslaget.

I dag föreslår Moderaternas Tomas Tobé i TV4-nyheterna att staten ska stödja skolor vars elever inte klarar kunskapsmålen. Om skolan inte åtgärdar problemen ska den i yttersta fall kunna läggas ner oavsett om det är en kommunal eller fristående skola.

– Det är bra att Skolinspektionen ska kunna ge stöd till de skolor som behöver det. Vi har länge velat ha ett system som kombinerar stöd och krav på skolor som inte åstadkommer goda resultat. Att även dåliga kommunala skolor ska kunna stängas stärker elevernas rättigheter, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

I dag får en dålig skola inte något riktat stöd för att åtgärda brister, vilket gör att eleverna hamnar i kläm. Skolinspektionen kan ta till tvångsåtgärder mot en skola, men ingen av skolmyndigheterna har uppdraget att i ett skarpt läge hjälpa skolan att snabbt rätta till allvarliga brister.

– Det behövs mer fokus på kvalitet i skoldebatten i dag. Alla skolor ska vara bra skolor och därför är det viktigt att de som har svårt att ge eleverna en bra skolgång får stöd och hjälp, säger Claes Nyberg.